Zaba internet bankarstvo

e-zaba internet bankarstvo

zaba internet bankarstvo
Nove tehnologije omogućavaju da vaše bezgotovinsko kunsko i devizno poslovanje, te ulagačko i kreditno poslovanje i to 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, možete brzo, efikasno i nadasve sigurno obavljati. To pruža usluga e-zaba poslovno internet bankarstvo, Zagrebačke banke.

Uslugu e-zaba predstavljamo u novom ruhu – još jednostavnije korištenje i s još više mogućnosti !

Maksimalno smo prilagodili uslugu vašim potrebama i navikama – brzim izborniku možete izabrati 10 linkova kojima se najčešće služite !

Korištenjem e-zaba usluge možete jednostavno, brzo i efikasno obavljati bezgotovinski kunski i devizni platni promet i imati potpuni nadzor nad financijskim poslovanjem svoje tvrtke. Poslovanje putem e-zaba usluge je sigurno, diskretno i brzo.

Usluga e-zaba osigurava:

 • verifikaciju pravovaljanosti identiteta i provjeru ovlaštenja svakog korisnika
 • nemogućnost negiranja jednom poslanih i primljenih naloga od strane Banke, a time i korisnika
 • zaštitu od čitanja ili mijenjanja podataka tijekom prijenosa naloga do Banke i od Banke
 • privatnost klijenta

U dijelu kunskog platnog prometa usluga e-zaba omogućuje:

 • trenutno izvršenje naloga u korist računa primatelja unutar Banke
 • uvid u stanje računa
 • pregled prometa po računima
 • ispostavljanje naloga u korist računa primatelja u drugoj ovlaštenoj organizaciji
 • mogućnost ispostavljanja naloga unaprijed ili na datum izvršenja
 • mogućnost ispostavljanja naloga u obliku pojedninačnih naloga ili datoteke s nalozima
 • izvadak
  • prikaz s mogućnošću tiskanja i lokalnog spremanja
  • datoteka

U dijelu deviznog platnog prometa usluga e-zaba omogućuje:

 • plaćaje u inozemstvo (Nalog 14)
  • pojedinačni nalozi ili datoteka s nalozima
  • SWIFT potvrda o izvršenom plaćanju
 • naplate iz inozemstva
  • obavijest o naplati iz inozemstva
  • Izvješće o naplati iz inozemstva (Nalog 10)
 • devizne prijenose – pojedinačni nalozi ili datoteka s nalozima
 • kupoprodaju deviza
  • zaprimanje zaključnice s osnova dogovorenog tečaja
  • kupnju ili prodaju deviza po dogovorenom ili standardnom tečaju
 • informacije o stanju računa
 • informacije o prometima po računima
 • izvadak
  • prikaz s mogućnošću tiskanja i lokalnog spremanja
  • datoteka

Neke nove informacije su da u deviznom platnom prometu kao i naloge deviznih prijenosa možete ispostaviti s valutom do 30 dana unaprijed a također i naloge za plaćanje u inozemstvo.