Hipotekarni krediti za nezaposlene

Hipotekarni krediti za nezaposlene je moguće dobiti uz neki oblik osiguranja davaoca kredita a što u ovom slučaju može biti hipoteka na nekretninom ili nekom drugom imovinom. Ovo je slučaj ako ste nezaposleni ili ste student, a potreban vam je kredit za provedbu vašeg projekta ili za financiranje vašeg studija u inozemstvu, promjenu automobila ili nešto drugo.

Kod hipotekarnih kredita se radi o prijenosu vlasništva na nekretnini u korist Banke, a čija procjenjena vrijednost mora biti barem 2 puta veća od traženog iznosa kredita.

Neke od napomena koje banke obično traže prilikom odobravanja hipotekarnog kredita za nezaposlene:

  • u ovu grupu spadaju klijenti koji redovno ostvaruju prihode po raznim osnovama, a koji nijesu registrovani kao stalno zaposljeni radnici (klijenti koji izdaju u zakup poslovne prostore, klijenti koji imaju svoje tezge na pijacama, klijenti koji obavljaju zanatske radove kao fizička lica, profesori koji daju privatne časove…).
  • s obzirom da se ne može utvrditi kreditna sposobnost korisnika kredita, odobravanje kredita se bazira na kreditnoj sposobnosti žiranata.
  • ako se kredit odobrava uz jednog žiranta anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti 1/3 prosječne mjesečne neto plate žiranta.
  • ako se kredit odobrava uz dva ili više žiranata mjesečni anuitet za otplatu kredita ne može prelaziti slobodnu 1/3 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja žiranata (zajednička kreditna sposobnost).
  • Banka može uvijek umjesto jednog kreditno sposobnog žiranta prihvatiti dva ili više žiranata, s tim da slobodne 1/2 prosječnih slobodnih mjesečnih primanja morju pokriti iznos mjesečnog anuiteta (zajednička kreditna sposobnost).
  • Zbir godina starosti svakog učesnika u kreditu u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i godina otplate kredita može biti najviše 70 godina (npr. ako korisnik kredita ima 69 godine rok otplate kredita može biti najviše 1 godinu).
  • Banka može dozvoliti prijevremenu konačnu otplatu kredita uz naplatu naknade prema Odluci o tarifi naknada Banke.

Spisak Banaka – Hipotekarni krediti za nezaposlene